Co rozumiemy pod pojęciem radosna szkoła. Warto zaznaczyć, że „Radosna Szkoła” to program, który został niedawno wprowadzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nie wszyscy ludzie rozumieją jednak, dlaczego radosna szkoła jest tak ważna dla całościowego rozwoju uczniów. Jeszcze do niedawna nikt nie rozumiał potrzeby jakichkolwiek zmian w szkole.Edukacja XXI wieku musi jednak stawiać na…

Edukacja XXI wieku musi jednak stawiać na to, aby uczeń czuł się dobrze w placówce i do tego miał szansę na indywidualny rozwój. „Radosna Szkoła” podchodzi do człowieka w sposób podmiotowy. Każdy jest znaczącą jednostką i każdy posiada indywidualne uzdolnienia. Rozwój w różnych aspektach stanowi bardzo ważną kwestię. Szerokie badania dotyczące roli edukacji i jej znaczenie wskazały na poważne zaniedbania. Dlaczego uczeń ma się czuć byle jak w miejscu, w którym będzie spędzał bardzo dużo czasu.

Należy stworzyć więc odpowiednie warunki do nauki, a także do tego, żeby można indywidualnie prowadzić ucznia, jeśli ten posiada wybitne uzdolnienia w jakiejś dziedzinie. „Radosna Szkoła” to subwencje dla jednostek szkolnych, dzięki którym można budować place zabaw, a także tworzyć przyjazne kąciki wewnątrz szkoły. Warto zaznaczyć, że placówki oświatowe powinny służyć nie tylko zdobywaniu szkolnej wiedzy, ale także muszą ukierunkować właściwie swoich wychowanków. Każdy powinien mieć odpowiednie warunki do rozwoju.

Place zabaw umożliwiają poczucie beztroski podczas przerwy i rozwój psychomotoryczny, natomiast miejsca wewnątrz szkoły muszą być wyposażone w odpowiednie akcesoria służące rozwijaniu osobistych uzdolnień. Radosna szkoła nie oznacza braku dyscypliny, jak mogą myśleć co poniektórzy. Radosna szkoła to miejsce, w którym można uczyć się w miłych i przyjaznych warunkach.